PRINT SEND TIL EN VEN
Eggeslevmagle Vandværk

Eggeslevmagle Vandværk a.m.b.a.

Eggeslevmagle Vandværk blev etableret i 1964 og er siden da løbende blevet ombygget og renoveret, så det i dag fremstår, som et lille men moderne vandværk.
Vandværket er beliggende nord for Eggeslevmagle by på en lille indhegnet grund omgivet af marker.
Vandværket har to boringer, som begge er beliggende indenfor indhegningen sammen med den lille vandværksbygning.
Boringerne er henholdsvis 36 meter og 39 meter dybe og indvinder fra et sandmagasin overlejret af moræneler.

Vandbehandlingen foregår ved hjælp af kompressoriltning og filtrerering i to lukkede filtre med kvartssand.
Fra filtrene ledes vandet videre ud i en rentvandstank, der indeholder cirka 45.000 L.
Fra rentvandstanken ledes vandet ud på ledningsnettet ved hjælp af tre frekvensstyrede pumper og der pumpes ialt ca. 40.000m3 ud om året.

Hele vandværket er overvåget og der sendes alarmer i tilfælde af tryktab, strømafbrydelse eller andre alvorlige problemer.

Der findes også en nødforbindelse til Skælskør Vandværk, så der er mulighed for fuld forsyning herfra i tilfælde af alvorlige problemer.
 

Aktuelt

Eggeslevmagle Vandværk a.m.b.a.
afholder ordinær Generalforsamling

Onsdag d. 31. marts 2021 kl. 19:00.

Mødet afholdes på Teams og tilmelding sker 

via mail til vand@holm-christensen.dk

Tilmeldte vil efterfølgende modtage et link,

hvor fra man kan deltage.

Grundet omstændighederne vil der ikke være

mulighed for hemmelig afstemning.

Bestyrelsen har på forhånd valgt en dirigent og stemmetæller.

Dagsorden følger ellers vedtægterne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen 

ing

onsdag d. 31. marts 2021 kl. 19


 

Etablering af elektroniske vandmålere

Status på udskiftning af vandmålere.
Alle vandmålere på nær et par enkelte er nu udskiftet og projektet fortsætter i 2020.
Der er nogle målerbrønde som skal flyttes og udskiftes og der skal etableres dataopsamling af de vandmålere.
Der udestår også et større arbejde med elektronisk registrering af vandmålere samt etablering af antenner m.v.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen