PRINT SEND TIL EN VEN
Eggeslevmagle Vandværk

Eggeslevmagle Vandværk a.m.b.a.

Eggeslevmagle Vandværk blev etableret i 1964 og er siden da løbende blevet ombygget og renoveret, så det i dag fremstår, som et lille men moderne vandværk.
Vandværket er beliggende nord for Eggeslevmagle by på en lille indhegnet grund omgivet af marker.
Vandværket har to boringer, som begge er beliggende indenfor indhegningen sammen med den lille vandværksbygning.
Boringerne er henholdsvis 36 meter og 39 meter dybe og indvinder fra et sandmagasin overlejret af moræneler.

Vandbehandlingen foregår ved hjælp af kompressoriltning og filtrerering i to lukkede filtre med kvartssand.
Fra filtrene ledes vandet videre ud i en rentvandstank, der indeholder cirka 45.000 L.
Fra rentvandstanken ledes vandet ud på ledningsnettet ved hjælp af tre frekvensstyrede pumper og der pumpes ialt ca. 40.000m3 ud om året.

Hele vandværket er overvåget og der sendes alarmer i tilfælde af tryktab, strømafbrydelse eller andre alvorlige problemer.

Der findes også en nødforbindelse til Skælskør Vandværk, så der er mulighed for fuld forsyning herfra i tilfælde af alvorlige problemer.
 

Aktuelt

Så er referat fra generalforsamlingen samt regnskabet for 2019 opdateret på hjemmesiden under fanen "Om vandværket" og på hhv. "mødereferater" og "regnskaber".
Mvh
Bestyrelsen


Opkrævning vandmålere

Der blev på generalforsamlingen i 2018 orienteret om at vi skulle have nye vandmålere og overgå til nye fjernaflæste målere.

Planen var at der skulle have været sendt fire ekstraordinære opkrævninger a’ kr. 750,- ekskl. moms ud pr. halve år i løbet 2018 og 2019.

Desværre er der sket en fejl, så opkrævningerne for 2018 ikke er blevet opkrævet og der i stedet for er kommet tre opkrævninger på én gang, hvilket vi meget skal beklage, men vi har desværre ingen mulighed for at rette det op.

 

I så fald der er yderligere spørgsmål til betalingen er I meget velkomne til at kontakte Britta Nielsen fra VKST enten på mail ben@vkst.dk eller på tlf. 70 27 90 00.