PRINT SEND TIL EN VEN
Eggeslevmagle Vandværk

Eggeslevmagle Vandværk a.m.b.a.

Eggeslevmagle Vandværk blev etableret i 1964 og er siden da løbende blevet ombygget og renoveret, så det i dag fremstår, som et lille men moderne vandværk.
Vandværket er beliggende nord for Eggeslevmagle by på en lille indhegnet grund omgivet af marker.
Vandværket har to boringer, som begge er beliggende indenfor indhegningen sammen med den lille vandværksbygning.
Boringerne er henholdsvis 36 meter og 39 meter dybe og indvinder fra et sandmagasin overlejret af moræneler.

Vandbehandlingen foregår ved hjælp af kompressoriltning og filtrerering i to lukkede filtre med kvartssand.
Fra filtrene ledes vandet videre ud i en rentvandstank, der indeholder cirka 45.000 L.
Fra rentvandstanken ledes vandet ud på ledningsnettet ved hjælp af tre frekvensstyrede pumper og der pumpes ialt ca. 40.000m3 ud om året.

Hele vandværket er overvåget og der sendes alarmer i tilfælde af tryktab, strømafbrydelse eller andre alvorlige problemer.

Der findes også en nødforbindelse til Skælskør Vandværk, så der er mulighed for fuld forsyning herfra i tilfælde af alvorlige problemer.
 

Aktuelt

        Eggeslevmagle
    Vandværk a.m.b.a.
Generalforsamling d. 23. marts er
   AFLYST
Grundet Covid-19
         Nærmere info følger
 

Etablering af elektroniske vandmålere

Status på udskiftning af vandmålere.
Alle vandmålere på nær et par enkelte er nu udskiftet og projektet fortsætter i 2020.
Der er nogle målerbrønde som skal flyttes og udskiftes og der skal etableres dataopsamling af de vandmålere.
Der udestår også et større arbejde med elektronisk registrering af vandmålere samt etablering af antenner m.v.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen