PRINT SEND TIL EN VEN
Eggeslevmagle Vandværk

Eggeslevmagle Vandværk a.m.b.a.

Eggeslevmagle Vandværk blev etableret i 1964 og er siden da løbende blevet ombygget og renoveret, så det i dag fremstår, som et lille men moderne vandværk.
Vandværket er beliggende nord for Eggeslevmagle by på en lille indhegnet grund omgivet af marker.
Vandværket har to boringer, som begge er beliggende indenfor indhegningen sammen med den lille vandværksbygning.
Boringerne er henholdsvis 36 meter og 39 meter dybe og indvinder fra et sandmagasin overlejret af moræneler.

Vandbehandlingen foregår ved hjælp af kompressoriltning og filtrerering i to lukkede filtre med kvartssand.
Fra filtrene ledes vandet videre ud i en rentvandstank, der indeholder cirka 45.000 L.
Fra rentvandstanken ledes vandet ud på ledningsnettet ved hjælp af tre frekvensstyrede pumper og der pumpes ialt ca. 40.000m3 ud om året.

Hele vandværket er overvåget og der sendes alarmer i tilfælde af tryktab, strømafbrydelse eller andre alvorlige problemer.

Der findes også en nødforbindelse til Skælskør Vandværk, så der er mulighed for fuld forsyning herfra i tilfælde af alvorlige problemer.
 

Aktuelt

Eggeslevmagle Vandværk a.m.b.a.
afholder ordinær Generalforsamling

Torsdag d. 21. marts 2024 kl. 19:00.

I præstegården, Præstemarken 12 i Eggeslevmagle.

Dagsorden følger vedtægterne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


 

Nyheder

 Eggeslevmagle Vandværk a.m.b.a.

afholder ordinær Generalforsamling

Torsdag d. 21. marts 2024 kl. 19:00.

I præstegården, Præstemarken 12 i Eggeslevmagle.

Dagsorden følger vedtægterne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen